Privacy Statement

Privacy statement C19K B.V.

C19K B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

C19K B.V. verleent u hierbij toegang tot deze website (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden producten en-of diensten af te nemen.

 

C19K B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Doeleinden voor de verwerking

C19K B.V. verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een PCR test en/ of antistoffentest en het afgeven van een reisdocument (non-Covid19 verklaring). Door uw aanvraag in te dienen en af te ronden geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken met het aanvragen van een PCR test en/of antistoffentest als doel. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres verwerken wij om, enkel indien noodzakelijk, contact met u op te nemen over uw testaanvraag en om de uitslag(en) naar u te verzenden. Het verwerken van de gevraagde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst: het aanvragen van een PCR test/anstistoffentest en het opstellen van een non-Covid-19 verklaring. Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
C19K B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C19K B.V. verwerkt uw persoonsgegevens enkel met het doel een PCR test en of antistoffentest voor u aan te vragen en om een reisdocument (non-Covid19 verklaring) op te kunnen stellen. C19K B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy statement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Aan derden die worden ingeschakeld voor uw verblijf, bijvoorbeeld voor het reserveren van een restaurant of museum.
  • Als C19K B.V. hier wettelijk toe verplicht wordt;
  • Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van C19K B.V.-diensten of om de rechten van C19K B.V. zelf te beschermen. Hoe gaat C19K B.V. om met mijn gegevens? Als u een afspraak via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw afspraak zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen. Tevens zijn wij verplicht om op verzoek van de GGD en het RIVM uw gegevens en de uitslag van uw test te overleggen.

 

Hoe bewaart C19K B.V. de gegevens van mijn verblijf?
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons beveiligde online CRM systeem.
Deze worden bewaard samen met uw uitslag brief en een weergave van uw fysieke testuitslag. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen, mits deze niet beschikbaar hoeven te blijven voor de GGD en RIVM. U blijft dus altijd eigenaar van uw eigen gegevens.

 

Welke gegevens verzamelt C19K B.V. als ik de website bezoek?
Als u onze website bezoekt, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met ons cookies beleid. Hier kunt u ook uw voorkeuren voor het gebruik van cookies aanpassen. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze website en moeten persoonlijke gegevens over u verwerken en opslaan, zoals uw IP-adres. Deze persoonlijke gegevens/cookies kunnen worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics en Google Ads. De voorwaarden en privacybeleid van de services van Google kunt u terug vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites . Er zijn situaties waarbij wij informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen over uw testuitslag of om uw afspraak te verwerken. Uiteraard is onze website voorzien van een SSL-certificaat.

 

Hoe gaat C19K B.V. om met veiligheid en kwaliteit?
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen.
Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen bieden en uw afspraak zo goed mogelijk kunnen verwerken. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens die u doorgeeft bij het boeken van een afspraak, worden secuur bewaard in onze database.

Beperkte aansprakelijkheid

C19K B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van C19K B.V.. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan C19K B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij C19K B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van C19K B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

De inhoud van deze privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruiken we nooit voor andere doeleinden dan die nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Vragen?

Als C19K B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via E-mail.

 

 

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner