Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Afspraken Portaal – Stichting Medic Kliniek i.o.v Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De door de Staat gestelde voorwaarden voor het gebruik van het Afsprakenportaal.

(Voorwaarden voor het gebruik van de app door de burger (zie volgende pagina).)

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 17

COOKIES

Cookies

Cookies van het afsprakenportaal Testenvoorjereis

Dit afsprakenportaal zet cookies op je computer, tablet of telefoon. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie. Voor de cookies van deze dit type hoeven we geen toestemming aan je te vragen. Wel moeten we je laten weten dat we cookies gebruiken. We gebruiken geen cookies waarmee we kunnen volgen wat je doet op dit afsprakenportaal of andere websites (tracking cookies). Op deze pagina lees je meer over de cookies.

Waarvoor zijn de cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, tablet of telefoon komt te staan. De cookie gaat weer werken als je opnieuw naar dezelfde website gaat. Er komen alleen cookies op je computer die nodig zijn om de website te laten werken. Dit zijn functionele cookies. Die zijn nodig zodat je veilig een afspraak kunt maken voor een coronatest. En zodat je de uitslag van de test kunt zien. De cookies kunnen ook zorgen dat het systeem veilig blijft.

Hoe haal je de cookies weer weg?

Je kunt cookies weghalen van je computer, tablet of telefoon Zoek in je browser bij ‘Help’ hoe je dit doet. Daar zie je ook hoe je de instellingen voor cookies kunt veranderen.

Wat zijn jouw en onze rechten?

Dit zijn de wetten die gelden voor hoe we omgaan met cookies:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • de Telecommunicatiewet

Welke cookies zet onze website op je computer?

De website kan twee soorten cookies op je computer zetten:

  • _cfduid cookie Deze cookie helpt eraan mee dat we alleen echte gebruikers toelaten tot onze website. Zo zorgen we dat de website niet uitvalt door nepgebruikers.
  • SessionId_{nr} Deze cookie zorgt dat de website goed werkt zolang je erop bezig bent. Hij zorgt dat je gegevens even op de internetpagina bewaard blijven. Dit is voor de pagina’s die je gebruikt voordat je inlogt. Zo kun je teruggaan naar een andere pagina. Je gegevens zijn dan niet verdwenen. Je gegevens verdwijnen als je de internetpagina sluit. De cookie verdwijnt weer van je computer als je de website afsluit.

 

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 18

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Verwerkingsverantwoordelijk voor dit afsprakenportaal is het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (VWS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) doet de uitvoering namens het ministerie van VWS.

Het gebruik van dit afsprakenportaal is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Je mag dit afsprakenportaal niet misbruiken. Om misbruik te voorkomen, monitoren wij het gedrag van gebruikers en hebben wij technische voorzieningen getroffen om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast gelden voor het gebruik van dit afsprakenportaal afspraken die wij met jou willen maken. Door een afspraak te maken via dit afsprakenportaal geef je aan deze voorwaarden te accepteren.

Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vind je de afspraken die van toepassing zijn, als je via dit afsprakenportaal een afspraak maakt met een bij Testenvoorjereis aangesloten testaanbieder.

Afspraken maken

Via dit afsprakenportaal kun je een afspraak maken met een aangesloten testaanbieder in het kader van Testenvoorjereis.

Als je via dit afsprakenportaal een afspraak maakt met een testaanbieder moet deze afspraak door de testaanbieder worden bevestigd. Je ontvangt daarover een bevestiging van de testaanbieder. De overeenkomst tussen jou en de desbetreffende testaanbieder komt tot stand wanneer de bevestigingsmelding aan jou is verstuurd.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de via dit afsprakenportaal gemaakte afspraak tijdig wordt doorgegeven aan de testaanbieder. Wij nemen daarbij alle redelijke zorgvuldigheid en professionaliteit in acht die je van ons mag verwachten.

Onze diensten zijn echter onder andere afhankelijk van andere telecommunicatie en ICT-dienstverleners. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat alle afspraken altijd op een correcte wijze worden verwerkt. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het (tijdig) doorgeven van jouw gegevens aan de testaanbieder, voor het afnemen van de testen zelf, of het (tijdig) beschikbaar zijn van jouw testresultaat.

Afspraak annuleren

Als je de afspraak wilt annuleren, kun je ook gebruik maken van dit afsprakenportaal. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als je wilt annuleren, vragen wij je dat tijdig te doen, zodat jouw plekje voor een ander beschikbaar komt.

Garantie en beperking aansprakelijkheid

Binnen de kaders die wettelijk zijn toegestaan, bieden wij geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, of de beschikbaarheid van het afsprakenportaal of het kunnen maken van afspraken, en wij garanderen ook niet of afspraken tijdig of foutloos kunnen worden gemaakt of dat defecten (tijdig) zullen worden hersteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor jouw schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld in welk geval wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor de directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 19

Onze diensten worden kosteloos aan jou beschikbaar gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet tijdig kunnen verwerken of doorgeven van jouw afspraak, of het niet tijdig beschikbaar zijn van jouw testuitslag, waardoor jij je reis niet hebt kunnen maken en/of onnodig kosten hebt gemaakt.

Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot dit afsprakenportaal en het materiaal dat daarop is gepubliceerd, zijn eigendom van de Nederlandse Staat of van derden met wie VWS afspraken heeft gemaakt. Het staat jou niet vrij materiaal van dit portaal te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, direct te linken naar sub-pagina’s of materiaal daarvan in (frames van) een website op te nemen, of anderszins te gebruiken.